GAN MAI DA ZAO WAN

Působení:

 • Utišuje ducha
 • Doplňuje Čchi
 • Doplňuje Jin
 • Posiluje srdce
 • Harmonizuje střední ohniště

Charakteristika:

Směs se podává u patologií spojených se současným postižením srdce, jater a sleziny nadměrnými starostmi, úzkostí či přemítáním. Základními příznaky jsou emoční nestabilita, ztráta sebekontroly, časté ataky melancholie a plačtivosti, neklidný spánek (někdy s nočním pocením), nervozita, nesmyslná mluva a časté zívání.

.

Nadměrné obavy, přemítání a úzkosti sužují Jin srdce, narušují volný koloběh jaterní Čchi a současně poškozují Čchi sleziny. Někteří pacienti mohli prodělat nedávnou nebo i opakovanou ztrátu krve, která mohla zranit krev a Čchi, stejně jako jaterní Jin (zvláště u chronicky frustrovaných pacientů). Když dojde k poškození Jin srdce, duch nemá kde spočinout. Tyto stavy jsou nejenže vyvolány emočními vlivy, ale také jejich hlavními příznaky jsou opět poruchy na úrovni emocí. V časných stadiích jsou pacienti lehce dezorientovaní, úzkostní, impulzivní a mají neklidný spánek. Během ataky narůstá deprese až k nekontrolovatelnému pláči nebo se objevují manické stavy, popřípadě dezorientace. Nedostatek na úrovni srdce se kombinuje se stísněností jaterní Čchi a vede ke "ztrátě ducha" s častými atakami nepřiměřeného chování, ztrátou sebekontroly (střídání smíchu a pláče, častým zíváním ). Jedno z vysvětlení příčiny častého zívání hovoří o tom, že "zoufalý" Jang, který byl prakticky vyhnán nedostatkem Jin z těla, se snaží získat znovupropojení s tělem.

Používá se v případě:

 • emoční nestabilita
 • střídání smíchu a pláče
 • nervozita
 • hysterie
 • nesmyslná mluva
 • časté zívání
 • nespavost
 • noční pocení

Diagnostika podle jazyka: Jazyk je červený jazyk s nesouvislým povlakem.

Komentář: V původních textech byla tato směs určena především ženám. Samozřejmě se vyskytuje tato patologie i u mužů, ale nebývá tak častá jako u žen.

Kontraindikace:

Nejsou známy.