Diagnostika podle pulzů

Pulzová diagnastika je z pohledu čínské medicíny nejdokonalejším diagnostickým nástrojem. Jde o umění, kterému se každý, kdo se rozhodne jít touto cestou, učí celý život a vždy má možnost se zdokonalovat.


 Použitá literatura

*Maciocia Giovany, Diagnostika v čínské medicíně *Hammer Leon, Chinese Pulse Diagnosis: A Contemporary Approach *Mařádek Jiří, Pulzová diagnostika