Diagnostika podle jazyka


Čínská medicína věnuje velkou pozornost zevnímu vzhledu a chování pacienta, neboť platí:

*vnější vzhled a chování jsou odrazem jeho vnitřních procesů *

První zmínky o diagnostice podle jazyka spadají do 16 tého století, před naším letopočtem a je její součástí do dnes. Tato metoda byla dosti potlačena v době po svržení čínského císařství a revolučním vzniku Čínské republiky v období 1911 až 1949. Po vzniku ČLR se situace až na období Kulturní revoluce výrazně zlepšila a dnes jsou základy diagnostiky podle jazyka vyučována na všech universitách TČM. Do tzv. Západního světa toto umění přinesl jeden s klasicků TCM Giovanni Maciocia v druhé polovině osmdesátých let.