O akupunktuře
Léčebné metody akupunktury, masáží, čchi - kungu apod. jsou založené na skutečnosti, že impulzy vyvolané stimulací bodů se dále přenášejí po drahách čchi, což umožňuje cíleně působit na vybraná místa těla a to i přes jejich relativní velkou vzdálenost mezi stimulovaným bodem a místem působení. Bod ležící na noze ovlivňuje oči, nebo body ležící na povrhu těla velice úspěšně ovlivňují vnitřní orgány. Při tomto působení se navázáním kontaktu s čchi dosahuje tzv. "dosažení čchi". Tyto pocity mohou být různé. Brnění, bolest, pocit tepla, rozpínání atd. Pokud k těmto pocitům nedojde, nepovažuje se zásah za zcela efektivní. Protože podstata nemoci, může být buďto plnost, nebo prázdnota, reguluje se i množství čchi v dráze buďto vypouštěním, nebo doplňováním.