Syndrom zmrzlého ramene

19.05.2023

Syndrom zmrzlého ramene, nebo také Adhezivní kapsulitidaje onemocnění, jenž je provázeno bolestivostí a omezením pohybu ramenního kloubu. Takto postižené osoby mají problém s upažením, pohybem, nebo rotací paže. Dle západní medicíny, vyléčení tohoto problému trvá jeden až tři roky.

Jako příčina tohoto onemocnění se uvádí prochladnutí, přetížení, nebo zdánlivě drobná poranění ramene, v důsledku čehož dojde k poruše šlach a úponů ramenního kloubu. Konzervativní léčba řeší tento problém za pomocí ortézy ramene, tejpovacích pásek, stereoidy, případně chirurgickým zásahem.

Čínská medicína, která je vzhledem ke své tisícileté, doložitelné historii považována v ČR pouze za alternativu si umí s tímto problémem poradit velmi rychle a efektivně. Většinou již po prvním akupunkturním zásahu dojde k navrácení hybnosti a to téměř v celém jeho rozsahu. Zbývající problémy se doléčují za použití bylinných preparátů.

Obecně se Čínská medicína dívá na Syndrom zmrzlého ramena obdobně, jako medicína západní, ale na rozdíl od ní, umí diagnostikovat, jeho příčiny a dokáže je dosti úspěšně léčit.

Mezi příčiny těchto obtíží se řadí jak disharmonie vnější, tak i vnitřní. Mezi vnější patří napadení vnějším větrem, který se pojí s chladem, vlhkem, nebo teplem. Lidově by hovořilo o tzv. ofouknutí. V této fázi onemocnění trpí osoba akutními bolestmi, které naznačují, že došlo k zablokování pohybu čchi, nebo čchi a krve v této oblasti. Popsané vnější příčiny onemocnění se však mohou pojit s dalšími patologiemi, které mohou vznikat špatnými stravovacími návyky, dlouhodobým přepracováním a to jak na fyzické, tak i psychické úrovni, nebo nezpracovanými emocemi.

To jsou také důvody, proč je důležité před zahájením léčení provést důkladnou diagnostiku pacienta.

Pro každou příčinu onemocnění se potom používá jiná akupunkturní sestava, která většinou velmi úspěšně tyto problémy řeší. Mezi bylinné preparáty, které jsou pro tuto léčbu vhodné, patří například Směs Astragalu a Kurkumy, která dovede odvést chladný a vlhký vítr z oblasti ramene a krku, posílit krev, rozpustit její stagnace a posílit vnitřní orgány a zmírnit stavy necitlivosti a bolesti v této oblasti.